srendeelhuitrutr

GLOBAL G.A.P. – Standard za poljoprivredne proizvođače

“Najbolje vreme da zasadite drvo je bilo pre 20 godina. Drugo po redu najbolje vreme za to je upravo sada.” (Kineska izreka)
“Nijedna nacija ne može ostvariti progres i procvat dok ne spozna da je orati zemlju isto tako uzvišeno zanimanje kao i pisati poemu.” (B. Washington)

Global G.A.P. je standard koji se zasniva na principima za bezbednu i održivu poljoprivredu i na partnerstvu između poljoprivrednih proizvođača i trgovaca. Industrijalizacija proizvodnje u poljoprivredi, upotreba sredstava kao što su pesticidi, aditivi, hormoni, antibiotici itd., dovela je do potrebe za efiksnim i međunarodno priznatim sistemom kontrole njihove upotrebe, na koju je adekvatno odgovorio standard Global G.A.P. preko svojih zahteva.
Ovaj standard se odnosi na proizvodnju primarnih poljoprivrednih proizvoda i na aktivnosti nakon berbe (u slučaju proizvodnje voća i povrća i sl.). Zamišljen je da pruži garanciju maloprodaji i potrošačima da su preduzete sve mere i kontrole da bi proizvod bio bezbedan po zdravlje potrošača.
Obuhvata sisteme sertifikacije voća, povrća, cveća i ukrasnih biljaka, sadnog materijala, ribarstva, stočarske proizvodnje i integrisane poljoprivredne proizvodnje.
Global G.A.P. sertifikati su izuzetno cenjeni i traženi na međunarodnom tržištu, kad je reč o primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji, a “SIM CERT”, pružanjem konsultantskih usluga, Vas vodi kroz proces implementacije i postupak sertifikacije, tj. ocenjivanja od strane akreditovane sertifikacione kuće, po Vašem izboru. Sticanjem sertifikata otvaraju Vam se nova tržišta i zadobijate poverenje Vaših partnera i kupaca.
Nosioci Global G.A.P. sertifikata mogu biti:
- individualni poljoprivredni proizvođači (Opcija 1 - sa ili bez opcionog sistema upravljanja kvalitetom) i
- grupa poljoprivrednih proizvođača (Opcija 2 - više proizvođača sa obaveznim sistemom upravljanja kvalitetom),
a naši kompetentni konsultanti mogu Vas uputiti na koji način da dođete do Vašeg GlobalG.A.P. sertifikata.
Koristi od GlobalG.A.P. sertifikata i Vaša prednost u odnosu na konkurenciju je u:

 • poboljšanju sistema upravljanja bezbednošću hrane na Vašem gazdinstvu,
 • vidljivoj posvećenosti proizvodnji i trgovini zdravstveno bezbednom hranom,
 • ulasku u zajednicu GLOBALG.A.P. sertifikovanih proizvođača iz celog sveta,
 • povećanog poverenja potrošača i korisnika u bezbednost i kvalitet Vaših proizvoda.

Aktivnosti naših konsultanata kod proizvođača – nosioca poljoprivrednog gazdinstva, su sledeće:

 1. Utvrđuju zahteve za dobru poljoprivrednu praksu u skladu sa dokumentom GLOBAL G.A.P. Integreted Farm Assurance All Farm Base/Crops Base/ Fruit and vegetables – Checklist (za voće i povrće) ili neki drugi modul u skladu sa Vašom proizvodnjom;
 2. Sagledavanje načina njihove primene i formiranje dokumenata neophodnih za evidenciju sprovođenja zahteva standarda;
 3. Obuka za primenu zapisa i zahteva GlobalG.A.P. standarda na terenu kod proizvođača;
 4. Provera ispunjenosti zahteva na osnovu GLOBALG.A.P. Integreted Farm Assurance ček-liste za pojedine module (zvanično sprovođenje Interne provere od strane kompetentnog konsultanta na svim lokacijama);
 5. Učestvovanje na sertifikacionoj proveri, na Vaš zahtev.

U skladu sa ovim konsultanti će:

 • Obučiti proizvođača za razumevanje njemu potrebnih zahteva;
 • Definisati zahteve da proizvođač osposobi objekte i opremu za dobru poljoprivrednu, proizvođačku i higijensku praksu;
 • Definisati zahteve proizvođaču da obezbedi inpute iz legalnih tokova za koje postoje odgovarajući dokazi o kvalitetu i zdravstvenoj ispravnosti;
 • Sprovesti procenu rizika svih lokacija i proizvodnih procesa po bezbednost proizvoda, zdravlje radnika i očuvanje životne sredine;
 • Definisati i izraditi pisane procedure i radna uputstva koja su potrebna;
 • Ustrojiti neophodne evidencije i utvrditi kada klijent treba redovno da ih vodi radi obezbeđenja dokaza o primenjenim aktivnostima i sledljivosti;
 • Definisati zahteve i metode za adekvatan transport i skladištenje inputa i proizvoda;
 • Definisati zahteve za adekvatno snabdevanje vodom;
 • Definisati zahteve i metode za adekvatno upravljanje otpadom;
 • Definisati zahteve za pravilno upravljanje agrohemikalijama;
 • Obučiti zaposlene o pravilima dobre poljoprivredne, proizvođačke i higijenske prakse;
 • Definisati zahteve i metode za kontrolu prisustva štetočina;
 • Uspostavi sistem kontrolisanja tokom proizvodnje i na kraju, pre isporuke;
 • Uspostaviti sistem deklarisanja-označavanja proizvoda pre isporuke;
 • Uspostaviti sistem postupanja sa neusaglašenim proizvodima i postupanja u slučaju povlačenja/opoziva proizvoda;
 • Definisati proceduru prijema i rešavanja žalbi i reklamacija kupaca;
 • Obučiti klijenta za sprovođenje Interne provere;
 • Sprovesti zajedničku internu proveru;
 • Realizovati korektivne mere.

Aktivnosti koje se sprovode kod nosioca Sistema menadžmenta (posebni zahtevi kod grupne sertifikacije, odnosno sertifikacije na više lokacija sa centralnim sistemom upravljanja):

 1. Izrada dokumentacije sistema menadžmenta i/ili prilagođavanje postojeće dokumentacije sistema menadžmenta kvalitetom i bezbednošću hrane;
 2. Obuka za primenu sistema menadžmenta i vođenje sistema svih lokacija;
 3. Interna provera sistema menadžmenta kvaliteta prema dokumentu Quality Management System Checklist- All Scopes.

GRASP - GLOBAL G.A.P. Risk-Assessment on Social Practice
(GLOBAL G.A.P. Procena rizika u socijalnoj praksi)

GRASP označava GLOBALG.A.P. Procena rizika u socijalnoj praksi i predstavlja dobrovoljni modul spreman za upotrebu koji je razvijen za procenu socijalnih praksi na poljoprivrednom dobru, a bavi se specifičnim aspektima zdravlja, bezbednosti i dobrobiti radnika.
GRASP, kao dodatak osnovnom GLOBAL G.A.P. IFA standardu pomaže proizvođačima da uspostave dobar sistem društvenog upravljanja na svojim gazdinstvima, kupcima nudi dodatno uverenje i pomaže u zaštiti jednog od najvažnijih resursa gazdinstva, ljudi koji rade na njemu.
GRASP je dobrovoljni dodatni modul i nije deo akreditovanog GLOBAL G.A.P. sertifikovanja, ali logično dopunjuje GLOBAL G.A.P. Standard (sva podpodručja primene) u pogledu pitanja dobre socijalne prakse. U skladu s tim, samo proizvođač/grupa proizvođača koji su sertifikovani za GLOBAL G.A.P. ili su u postupku dobijanja sertifikata, se mogu registrovati za GRASP procenu.
Naši konsultanti za GLOBAL G.A.P. će Vas pripremiti i za primenu ovog modula, u skladu sa Vašim potrebama.

Sva prava rezervisana © 2020 SIM CERT d.o.o.