srendeelhuitrutr

Standardi sistema menadžmenta

Najbolje vreme da zasadite drvo je bilo pre 20 godina. Drugo po redu najbolje vreme za to je upravo sada.” (Kineska izreka)

Implementacija standarda

Implementacija, tj. uvođenje u sistem i primena zahteva standarda u poslovnoj praksi organizacije, po pravilu, dovodi do jačanja postojećih tržišnih pozicija i istovremeno otvara mogućnost učešća na novim tržištima, dugoročno jača konkurentnost preduzeća i usklađenost poslovanja sa zahtevima zakonske regulative Republike Srbije, EU, Rusije i dr.
Naše konsultantske usluge su usmerene na kreiranje rešenja koje mogu pomoći organizacijama svih veličina da svoju poslovnu praksu usklade sa zahtevima međunarodnih standarda (ISO, GFSI i dr.), steknu odgovarajući sertifikat i nastave rad uz kontinuirano poboljšanje usvojenog sistema menadžmenta. Međunarodno prepoznati i priznati sertifikati, koji dolaze kao rezultat uspešne implementacije standardom zahtevanih rešenja i procesa sertifikacije, organizacijama omogućavaju da javnosti ukaže na svoju opredeljenost ka profesionalizmu, posvećenost neprekidnom usavršavanju svojih odnosa sa klijentima, partnerima i investitorima, i nastojanju da ostvare i zadrže prestižan nivo profesionalnog kredibiliteta u svim oblastima svog poslovanja.

Implementaciju izabranog međunarodnog standarda sprovode naši konsultanti sa dugogodišnjim iskustvom, po sledećim fazama:

 1. Snimak postojećeg stanja (infrastrukture, dokumentacije…) i davanje preporuka za usaglašavanje sa zahtevima željenog standarda i zakonske regulative (GAP analiza);
 2. Mapiranje svih procesa u organizaciji;
 3. Formiranje tima za implementaciju i početna obuka za razumevanje zahteva standarda;
 4. Definisanje nacrta dokumentovanih informacija na osnovu intervjua sa zaposlenima;
 5. Usaglašavanje dokumentovanih informacija;
 6. Izrada radne verzije dokumentacije;
 7. Usaglašavanje radne verzije dokumentacije sa predstavnicima klijenta;
 8. Izrada konačne verzije dokumentacije prema zahtevima primenjenih standarda i prakse;
 9. Obuka predstavnika klijenta za primenu usaglašene dokumentacije;
 10. Obuka tima za interne proveravače;
 11. Tehnička podrška timu za internu proveru u toku sprovođenja prve interne provere (obuka kroz praktičan rad, formiranje plana provere, ček-listi i dr);
 12. Sprovođenje interne provere i definisanje i realizacija korektivnih mera;
 13. Učestvovanje u preispitivanju od strane rukovodstva i definisanju mera za kontinuirano poboljšanje implementiranog sistema menadžmenta;
 14. Provera funkcionisanja uvedenog standarda pre sertifikacije i realizacija eventualnih dopuna na osnovu zahteva ocenjivača nakon audita.

Konsultantske usluge pružamo na polju sledećih međunarodnih standarda i sistema:

 • ISO 9001 (Sistemi menadžmenta kvalitetom)
 • ISO 14001 (Sistemi menadžmenta životnom sredinom)
 • ISO 45001 (Sistemi menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu)
 • ISO/IEC 27001 (Sistemi menadžmenta bezbednošću informacija)
 • ISO/IEC 20000 (Sistemi menadžmenta (IT) uslugama )
 • ISO 26000 (Smernice o društvenoj odgovornosti)
 • ISO 13485 (Medicinska sredstva - Sistemi menadžmenta kvalitetom)
 • ISO 22716 (Dobra proizvođačka praksa (GMP) u kozmetici)
 • HACCP (Sistem bezbednosti hrane prema Codex Alimentarius-u (CAC/RCP 1-1969, Rev. 4-2003))
 • ISO 22000 (Sistemi menadžmenta bezbednošću hrane – Zahtevi za svaku organizaciju u lancu hrane)
 • FSSC 22000 (Sistemi menadžmenta bezbednošću hrane – prema ISO 22000, ISO 9001, za oblast primene relevantni prethodno potrebni programi (PRP) i dodatni zahtevi FSSC 22000)
 • IFS Food (Međunarodni standard za kontrolu kvaliteta i bezbednost hrane)
 • IFS Logistics (Standard za reviziju logističkih usluga u odnosu na kvalitet i bezbednost proizvoda)
 • BRC Food Safety (Globalni standard za bezbednost hrane)
 • BRC Packaging Materials (Globalni standard za ambalažne materijale za pakovanje hrane, kozmetičkih proizvoda i sl.)
 • GLOBALG.A.P. (Međunarodni standard za Dobru poljoprivrednu praksu)
 • GRASP (GLOBALG.A.P. - Procena rizika u socijalnoj praksi)
 • Organic production (Organska proizvodnja)
 • FSC CoC (Sistem nadzornog lanca od šuma kojima se odgovorno gazduje do gotovog proizvoda drvoprerađivačke industrije, drvne industrije i trgovine, papirne industrije i trgovine, izdavačkih kuća i štamparija)
 • IATF 16949 (Sistemi menadžmenta kvalitetom u automobilskoj industriji)
 • ISO 3834 (Sistem upravljanja procesima proizvodnje zavarivanjem)
 • ISO/IEC 17020 (Ocenjivanje usaglašenosti - zahtevi za rad različitih tipova tela koja obavljaju kontrolisanje)
 • ISO/IEC 17025 (Opšti zahtevi za kompetentnost laboratorija za ispitivanje i laboratorija za etaloniranje)

Posebno o GFSI standardima - Standardima Globalne inicijative za bezbednost hrane

Međunarodno priznati standardi koje odobrava ili priznaje i GFSI (Global Food Safety Initiative - Globalna inicijativa za bezbednost hrane), a koje je “SIM CERT” uvrstio u svoju ponudu pružanja konsultantskih usluga za implementaciju su: FSSC 22000, IFS Food, BRC Food Safety , BRC Packaging Materials GLOBALG.A.P. Pružanjem konsultantskih usluga za implementaciju ovih standarda, pomažemo Vama i mreži Vaših dobavljača da usvojite najviše standarde za bezbednost hrane i budete usaglašeni sa zahtevima kupaca.

ORGANSKA PROIZVODNJA - Organic production

Organska poljoprivredna proizvodnja predstavlja proizvodnju zdravstveno bezbedne, kvalitetne hrane na ekološki održiv način.

Cilj organske poljoprivrede je da unapredi zdravlje i produktivnost uzajamno zavisnih zajednica, života zemljišta, biljaka, životinja i ljudi. To znači: korišćenje prirodnih resursa na održiv način, razvoj organske poljoprivrede uz očuvanje eko-sistema, održavanje i povećanje plodnosti zemljišta, kao i smanjenje svih oblika zagađenja. Metode orgаnske proizvodnje podrаzumevаju primenu prirodnih postupаkа i supstаnci, а ogrаničаvаju ili potpuno eliminišu upotrebu sintetizovаnih sredstаvа. U skladu sa nacionalnim zakonodavstvom, kontrolu i sertifikaciju sprovode sertifikacione kuće ovlašćene od strane nadležnog ministarstva Republike Srbije u skladu sa Zakonom o organskoj proizvodnji i pripadajućim pravilnicima za vršenje poslova kontrole i sertifikacije u organskoj proizvodnji i akreditovane za obavljanje poslova sertifikacije proizvoda u organskoj proizvodnji od strane Akreditacionog tela Srbije.
Naši kompetentni konsultanti Vas mogu uputiti na koji način da dođete do Vašeg Sertifikata o organskoj proizvodnji (Certificate of Organic production).

Održavanje sistema

“SIM CERT” d.o.o nudi mogućnost održavanja već uvedenog sistema menadžmenta, prema Vašim potrebama, a u saradnji sa Vašim timom za kvalitet.

Neke od osnovnih aktivnosti koje obavljamo za Vas su:

 • Revizija dokumentacije sistema menadžmenta i kontinuirano usaglašavanje sa važećom zakonskom regulativom i najnovijim izdanjima međunarodnih standarda,
 • Obuka novozaposlenih za primenu i održavanje uvedenog sistema menadžmenta,
 • Analize podataka dobijenih primenom sistema menadžmenta,
 • Sprovođenje internih provera sistema menadžmenta,
 • Savetovanje i učestvovanje u definisanju korektivnih i preventivnih mera,
 • Provere (audit) Vaših dobavljača, partnera i ostalih drugih strana,
 • Analiza zadovoljstva korisnika/kupaca,
 • Konsultovanje i učestvovanje prilikom preispitivanja sistema menadžmenta od strane rukovodstva. Takođe, nudimo i programe unapređenja postojećih primenjenih rešenja (relevantne GAP analize postojećih rešenja i preporuke za opšta unapređenja, pomoć u unapređenju specifičnih procesa, alata, tehnika i drugih rešenja, obuke i prezentacije sa ciljem podizanja svesti zaposlenih o opštim ili pojedinačnim oblastima iz domena primenjenih standarda i obuke o primeni pojedinačnih rešenja.

Sva prava rezervisana © 2020 SIM CERT d.o.o.